صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           شنبه، 8 بهمن 1401 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

توضیحات :
هدف از درس:
در این درس سه واحدی دانشجو با روش های مختلف حل عددی برای معادلات دیفرانسیل پاره ای، معادلات دیفرانسیل معمولی (مسایل مقدار اولیه و مسایل مقدار مرزی)، حل عددی انواع معادلات (ریشه یابی)، روش های مشتق گیری و انتگرال گیری عددی، میان یابی و برازش منحنی و کاربردهای آن در مهندسی نفت آشنا می شود.
 
 
چشم انداز:
انتظار می رود دانشجویان باید پس از تکمیل این دوره، به مهارت­های زیر دست یابند:
  • روش حل معادلات PDE به روش تفاضل محدود را فراگرفته و با استفاده از آن مسایل کاربردی مهندسی نفت را حل نمایند.
  • روش حل عددی معادلات ODE را فرا گرفته و توانایی حل مسایل مرتبط را در حوزه های مختلف مهندسی نفت داشته باشند.
  • توانایی حل معادلات خطی و غیرخطی را با روش های متفاوت فراگرفته  و مسایل حوزه مهندسی نفت را با آن حل نمایند.
  • با روش های مشتق گیری عددی، انتگرال گیری عددی، برازش منحنی و درون یابی عددی آشنا شده و با استفاده از این روش ها مسایل کاربردی مهندسی نفت را حل نمایند.
  • با روش های حل دستگاه معادلات آشنا شده و توانایی حل این مسایل را به روش های مختلف داشته باشد.
  • با نرم افزارهای مهندسی متلب و اکسل آشنا شده و به اندازه کافی آن را فراگرفته و مسایل فوق را با استفاده از آن برنامه نویسی و یا حل نمایند.

       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir