صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           چهارشنبه، 15 آذر 1402 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی ارشد
استاد :   Reza Falahat
چهارشنبه، 15 فروردين 1397

استاد :   Reza Falahat
چهارشنبه، 15 فروردين 1397

استاد :   Reza Falahat
چهارشنبه، 15 فروردين 1397

استاد :   Reza Falahat
چهارشنبه، 15 فروردين 1397

استاد :   Mohammad Simjoo
سه شنبه، 15 خرداد 1397

استاد :   Mohammad Chahardowli
سه شنبه، 15 خرداد 1397

استاد :   Mohammad Chahardowli
سه شنبه، 15 خرداد 1397

استاد :   Elnaz Khodapanah
دوشنبه، 22 مهر 1398

استاد :   Elnaz Khodapanah
دوشنبه، 22 مهر 1398

استاد :   Seyyed Shahab Tabatabaee Moradi
سه شنبه، 21 تير 1401

استاد :   Seyyed Shahab Tabatabaee Moradi
سه شنبه، 21 تير 1401

استاد :   Seyyed Shahab Tabatabaee Moradi
سه شنبه، 21 تير 1401

استاد :   Seyyed Shahab Tabatabaee Moradi
سه شنبه، 21 تير 1401

استاد :   Seyyed Shahab Tabatabaee Moradi
سه شنبه، 21 تير 1401

استاد :   Seyyed Shahab Tabatabaee Moradi
سه شنبه، 21 تير 1401

استاد :   Seyyed Shahab Tabatabaee Moradi
سه شنبه، 21 تير 1401
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir