دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 اتمام فاز اول قرارداد میدان سروش

 تاريخ: 22/12/96

 فاز اول قرارداد میدان سروش با حضور تیم تخصصی دانشکده مهندسی نفت وگاز دانشگاه صنعتی سهند و تیم تخصصی نفت فلات قاره و برخی مدیران پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت در شرکت پنترا (PANTERRA) هلند نهایی شده و به اتمام رسید.


 درج در سايت توسط : IT