دانشکده مهندسی نفت و گاز - بانک اطلاعات

 فرم ثبت سمینار دکتری

 تاريخ: 19/04/97

 دانشجویان دوره دکتری لازم است که اطلاعات مربوط به سمینار دکتری خود را در این آدرس به صورت آنلاین (برخط) تکمیل نمایند. طبیعتا طی شدن مراحل تصویب سمینار منوط به تکمیل این فرم می باشد.

فرم ثبت سمینار دکتری


 درج در سايت توسط : PGE