دانشکده مهندسی نفت و گاز - بانک اطلاعات

 فرم ثبت پروپوزال دکتری

 تاريخ: 19/04/97

 دانشجویان دوره دکتری لازم است که اطلاعات مربوط به پروپوزال دکتری خود را در این آدرس به صورت آنلاین (برخط) تکمیل نمایند. طبیعتا طی شدن مراحل تصویب پروپوزال منوط به تکمیل این فرم می باشد.

فرم ثبت پروپوزال دکتری


 درج در سايت توسط : PGE