دانشکده مهندسی نفت و گاز - بانک اطلاعات

 فرم ثبت سمینار کارشناسی ارشد

 تاريخ: 19/04/97

 دانشجویان دوره کارشناسی ارشد لازم است که اطلاعات مربوط به سمینار کارشناسی ارشد خود را در این آدرس به صورت آنلاین (برخط) تکمیل نمایند. طبیعتا طی شدن مراحل تصویب سمینار منوط به تکمیل این فرم می باشد.

فرم ثبت سمینار کارشناسی ارشد


 درج در سايت توسط : PGE