دانشکده مهندسی نفت و گاز - بانک اطلاعات

 فرم ثبت پروپوزال کارشناسی ارشد

 تاريخ: 19/04/97

 دانشجویان دوره کارشناسی ارشد لازم است که اطلاعات مربوط به پروپوزال کارشناسی ارشد خود را در این آدرس به صورت آنلاین (برخط) تکمیل نمایند. طبیعتا طی شدن مراحل تصویب پروپوزال منوط به تکمیل این فرم می باشد.


 درج در سايت توسط : PGE