دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 اطلاعیه تاریخ ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد دانشکده

 تاريخ: 06/06/97

 بسمه تعالی
اطلاعیه مهم
به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 می رساند که جلسه ارائه سمینار برای تمامی دانشجویانی که این درس را انتخاب کرده اند در روز سه شنبه 20 شهریورماه  به شرح زیر برگزار می گردد. حضور تمامی دانشجویان در ارائه ها الزامی می باشد.

نام و نام خانوادگی کلاس زمان ارائه
حمید قربانی ارشد 1 8:30-8:50
احسان فرید ارشد 1 8:50-9:10
محمد صابردبیری ارشد 1 9:10-9:30
محمد جواد درخشان ارشد 1 9:30-9:50
محمد قبادی ارشد 1 9:50-10:10
 سیدفرشیدشریفی ارشد 1 10:10-10:30
برهان شاه محمدی ارشد 1 10:30-10:50
مجتبی چهرآذر ارشد 2 8:30-8:50
شراره الفتی ارشد 2 8:50-9:10
سمیرا حیدریان ارشد 2 9:10-9:30
زهرا غفاری ارشد 2 9:30-9:50
فاطمه جعفری ارشد 2 9:50-10:10
عیسی بی ستی ارشد 2 10:10-10:30
ابراهیم رشیدی ارشد 2 10:30-10:50
مریم محمودی کوهی  ارشد 2 10:50-11:10
مصطفی ملایی پور ارشد 2 11:10-11:30
محمد ناوشکی  ارشد 2 11:30-11:50
امیر محمدی خانقاه ارشد 2 11:50-12:10
رضا شعبان ارشد 2 12:10-12:30
حکمت پایمرد ارشد 2 12:30-12:50
سلمان نوراللهی ارشد 2 12:50-13:10
بهروز شیخی دارانی ارشد 2 13:10-13:30
محمد حسین غجه بیگلو ارشد 3 8:30-8:50
حامد امرایی ارشد 3 8:50-9:10
حسن باقري ارشد 3 9:10-9:30
محمد دالوند  ارشد 3 9:30-9:50
محمدعلي جهانديده ارشد 3 9:50-10:10
محمد حسین گندمگون ارشد 3 10:10-10:30
مهدی گندم گون ارشد 3 10:30-10:50
سعید مرادی سفید چقایی ارشد 3 10:50-11:10
سعید غریب زاده نقده ارشد 3 11:10-11:30


 درج در سايت توسط : PGE