دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 موفقیت دانشجویان کارشناسی مهندسی نفت در ازمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد

 تاريخ: 12/06/97

 بنابر نتایج اعلام شده دانشجویان کارشناسی مهندسی نفت دانشکده در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نتایج بسیار خوبی را اخد نموده اند. اسامی پدذیرفته شدگان به شرح زیر است:
پذیرفته شدگان در دانشگاه صنعتی سهند
خانم گومه کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن
آقای سلیمی کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن
حمیدرضا عبدالهی 
کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن

پذیرفته شده در دانشگاه تهران
آقای رضایی کارشناسی ارشد مهندسی نفت - اکتشاف نفت

پذیرفته شدگان در دانشگاه امیرکبیر
آقای شیدایی کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن 
آقای فراجی کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن 
آقای شیدایی کارشناسی ارشد مهندسی نفت - حفاری 

پذیرفته شدگان در دانشگاه تربیت مدرس
آقای عثمان پور کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن 
خانم نیازی کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن 


 پذیرفته شده در دانشگاه علم و صنعت
خانم غزل امیری کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن

 پذیرفته شده در دانشگاه شیراز
آقای کیومرث کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن

دانشکده مهندسی نفت این موفقیت را به دانشجویان و خانواده های ایشان و جامعه علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریک می گوید و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.


 درج در سايت توسط : PGE