دانشکده مهندسی نفت و گاز - ویژه دانشجویان جدیدالورود

 دانشکده مهندسی نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند مقدم دانشجویان جدید الورود سال 1397 را خیر مقدم می گوید و امیدوار است دانشجویان محترم ایام خوشی را در برای شما آرزومند است. هدف دانشکده مهندسی نفت و گاز تربیت متخصصان زبده و توانمند در حوزه مهندسی نفت می باشد. برای رسیدن به این هدف و پیشرفت بیشتر خود ما را یاری کنید و با ما در تماس باشید...

 تاريخ: 15/06/97

 دانشکده مهندسی نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند مقدم دانشجویان جدید الورود سال 1397 را خیر مقدم می گوید و امیدوار است دانشجویان محترم ایام خوشی را در برای شما آرزومند است. هدف دانشکده مهندسی نفت و گاز تربیت متخصصان زبده و توانمند در حوزه مهندسی نفت می باشد.

برای رسیدن به این هدف و پیشرفت بیشتر خود ما را یاری کنید و با ما در تماس باشید...


 درج در سايت توسط : PGE