دانشکده مهندسی نفت و گاز - ویژه دانشجویان جدیدالورود

 امکانات رفاهی

 تاريخ: 16/06/97

 در مجموعه خوابگاه رستوران های آزاد، بوفه، آرایشگاه و سالن بدنسازی وجود دارد.
در دانشگاه سالن ورزشی مجهز وجود دارد که دانشجویان می توانند از آن استفاده ببرند علاوه براین تربیت بدنی تسهیلاتی برای استفاده از استخر دارد.
باجه بانک تجارت در دانشگاه وجود دارد و سه دستگاه خودپرداز هم برای استفادده دانشجویان تعبیه شده است.
دانشگاه دارای خشکشویی می باشد.
همچنین زیراکس خصوصی و رستوران های خصوصی و بوفه هم در مجموعه ساختمان های دانشگاه وجود دارد.
سرویس های دانشجویی از این آدرس قابل دسترسی می باشد.


 درج در سايت توسط : PGE