دانشکده مهندسی نفت و گاز - همایش ها

 شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

 تاريخ: 20/06/97

 شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در بهمن ماه سال 1397 به صورت مشترک توسط انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
آدرس سایت کنفرانس: 
http://www.ichec.ir/

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1397-08-01
تاریخ شروع کنگره
1397-11-02


 درج در سايت توسط : PGE