دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 مسابقه دانشجویی IranPetroMatch

 تاريخ: 24/07/97

 دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر دومین دوره مسابقات IranPetroMatch را با موضوع "بهینه سازی توسعه میدان" برگزار می نماید.
دانشجویان علاقمند برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند.

دسترسی به سایت مسابقه

دانشجویان علاقمند دانشکده مهندسی نفت می توانند با تعیین وقت قبلی به دکتر چهاردولی مراجعه و راهنمایی لازم را برای شرکت در مسابقه اخذ نمایند.



 درج در سايت توسط : PGE