دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 اطلاعیه مهم درباره تاریخ ارائه سمینارهای دانشجویی

 تاريخ: 28/07/97

 به اطلاع آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نفت که سمینار خود را در شهریورماه ارائه نکرده اند می رساند که ارائه ایشان در نیمه دوم آبان ماه در محل دانشکده برگزار خواهد شد و حضور تمامی دانشجویانی که ارائه نکرده اند در همه ارائه ها الزامی می باشد.
تاریخ ارائه متعاقبا اعلام می گردد.
دانشکده مهندسی نفت و گاز


 درج در سايت توسط : PGE