دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 اطلاعیه مهم درخصوص ارائه سمینار در نیمسال دوم و تابستان 98-97

 تاريخ: 10/06/98

 دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی نفت ( کلیه گرایش ها ) که درس سمینار را در نیمسال دوم و تابستان 98-97 انتخاب واحد نموده اند برنامه ارائه سمینار بر اساس گرایش  
(اکتشاف و حفاری  روز دوشنبه مورخ 98/06/25) و
(مخازن و بهره برداری روز سه شنبه مورخ 98/06/26 )
ساعت 08:30 در دانشکده برگزار خواهد شد.  


 درج در سايت توسط : PGE_SOGRI