دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 اطلاعیه مهم درباره زمان تشکیل کلاسهای دروس آزمایشگاه خواص سنگ و خواص سیال در شهریور 98

 تاريخ: 10/06/98

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی مهندسی نفت که در نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی 98-97 دروس آزمایشگاه خواص سنگ و خواص سیال را اخذ نموده اند می رساند کلاس های دروس مذکور از تاریخ 98/06/23 شروع خواهد شد. کلیه دانشجویان بایستی در این کلاس ها شرکت نمایند.

لازم به ذکر می باشد بر اساس مصوبه شورای آموزشی، دانشجویانی که در کلاس درس مذکور شرکت نکنند به عنوان غیبت تلقی شده و نمره صفر برای آنان منظور خواهد شد.


 درج در سايت توسط : PGE_SOGRI