دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 اطلاعیه مهم در خصوص حذف واضافه نیمسال دوم 99-98

 تاريخ: 04/12/98

 با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی فعالیتهای آموزشی دانشگاه، دانشجویان محترم جهت انجام امورات حذف و اضافه واحد درسی خود، با اساتید راهنمای خویش از طریق ایمیل مکاتبات و هماهنکی های لازم را صورت پذیرند.


 درج در سايت توسط : PGE_SOGRI