دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

 اطلاعیه در خصوص دوره کارآموزی در تابستان 99

 تاريخ: 28/02/99

 در خصوص برگزاری دوره کارآموزی در تابستان 1399
به اطلاع دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مهندسی نفت و گاز می‌رساند که با در نظر گرفتن مصوبه‌های وزارت علوم و شرایط کرونایی حاضر، این امر فقط برای دانشجویانی که در تابستان سالجاری فارغ‌التحصیل خواهند شد امکان‌پذیر می‌باشد. فلذا، دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی آمادگی خود را برای گذراندن این دوره در تابستان سالجاری، سریعا به دفتر دانشکده اعلام نمایند.
ضمناً
دانشجویان ترم 6 در صورتی می‌توانند اقدام به اخذ این واحد کنند که خودشان جایابی فقط در شهر سکونت خود کرده باشند.


 درج در سايت توسط : PGE_SOGRI