دانشکده مهندسی نفت و گاز - اخبار

  تمدید مهلت ارسال مدارک برای مصاحبه آزمون دکتری 99

 تاريخ: 08/07/99

 

به اطلاع قبول شدگان آزمون دکتری (رشته مهندسی نفت) 99 می رساند مدت زمان ارسال مدارک برای مصاحبه آزمون دکتری 99 تا وقت اداری مورخه 99/07/09 تمدید شد.

در صورت تمایل لیست مدارک را از  سایت sut.ac.ir تهیه نموده و به آدرس ایمیل
Officeoilandgas@sut.ac.ir ارسال فرمایید.

دانشکده مهندسی نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند


 درج در سايت توسط : PGE_SOGRI