صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           یکشنبه، 6 آذر 1401 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     


پيشنهاد عنوان سمينار دکتری
 Size: 31 KB

فرم پیشنهاد زمینه پژوهشی دوره دکتری و استاد راهنما
 Size: 36 KB

پيشنهاد عنوان رساله دکتری-فرم شماره 1
 Size: 39 KB

پیشنهاد عنوان رساله دکتری-فرم شماره 2
 Size: 52 KB
صفحه آخر که شامل فرم قراداد پژوهشی می باشد باید در چهار نسخه آماده و چاپ گردد.

درخواست استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي خارج و داخل
 Size: 34 KB

درخواست تمدید سنوات دانشجويان دکتری
 Size: 24 KB

درخواست دفاع از رساله دکتری
 Size: 77 KB

درخواست هزینه چاپ و تکثير پايان نامه دکتری
 Size: 64 KB

درخواست و ارزيابي آزمون جامع دکتری
 Size: 31 KB

دستورالعمل نحوه نگارش رساله دکتري
 Size: 41 KB

وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی
 Size: 54 KBآگهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 39 KB

(اصلاح شده) فرم های ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 145 KB

پيشنهاد پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسی نفت
 Size: 71 KB

دستورالعمل نحوه نگارش پايان نامه کارشناسي ارشد
 Size: 41 KB

فرم هزینه چاپ و تکثير پايان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 65 KB

فرم تعهد مالكيت معنوي پایان نامه
 Size: 29 KB

فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 Size: 28 KB

فرم سمینار کارشناسی ارشد
 Size: 29 KB

فرم هزینه چاپ و تکثير پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي
 Size: 65 KB
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir