صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           چهارشنبه، 15 آذر 1402 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

 


دانشکده مهندسی نفت و گاز

نام عنوان واحد
دکتر سید علیرضا طباطبایی نژاد
    استاد مهندسی نفت (رئیس دانشکده)
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
دکتر اقبال صحرایی
    دانشیار مهندسی نفت
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
دکتر الناز خداپناه
    دانشیار مهندسی نفت
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
دکتر محمدسیم جو
    استادیار مهندسی نفت
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
دکتر رضا فلاحت
    استادیار مهندسی نفت
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
دکتر محمد چهاردولی
    استادیار مهندسی نفت (معاون دانشکده)
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
دفتر دانشکده مهندسی نفت وگاز
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
قدرت تقی نژاد
    مسوول دفتر دانشکده
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
مرتضی شامی زاده
    کارشناس دفتر طرحهای میادین نفت و گاز
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
امین رضا رضازاده فرهمند
    تکنیسین
    دانشکده مهندسی نفت و گاز

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir