Faculty of Petroleum and Natural Gas Engineeringhttp://fa.pge.sut.ac.irRSS output of Faculty of Petroleum and Natural Gas Engineeringen-usMon, 18 Mar 2019 22:16:02 +0330درخواست عضویت در انجمن علمی مهندسی نفتhttp://fa.pge.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=30013به اطلاع دانشجویان دانشکده مهندسی نفت می رساند که دانشجویان برای فعالیت در انجمن می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند:<br /> <a5/27/2018 12:57:38 PMاطلاعیه مهم - درج عنوان سمینار در سایت دانشکدهhttp://fa.pge.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=20012به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 می رساند که مهلت تحویل فرم سمینار امضا شده به&nbsp; دفتر دانشکده روز شنبه 15 اردیبهشت ماه 1397 می باشد. همچنین ایشان می بایست سمینار خود را تا 15 اردیبهشت4/30/2018 10:54:45 AM