صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           سه شنبه، 21 مرداد 1399 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     
اعطاي تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود سال 1397

 تاريخ: 11/07/97

بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين نامه "پشتيباني از فعاليتهای علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور"، تسهيلات ويژه ای از قبيل راتبة دانشجويي ، اعتبار آموزشياری ، اعتبار پژوهشياری ، اعتبار فنياری ، اعتبار توانمندی آموزشي ، اعتبار ارتباطات علمي و اعتبار توانمندی کارآفريني را به دانشجويان مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعطا مي کند.
برای اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را مطالعه نموده و به آدرس زیر مراجعه نمایید.
دسترسی به سایت بنیاد ملی نخبگان


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : PGE
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | pge.edu@sut.ac.ir
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: pge.edu@sut.ac.ir