صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           سه شنبه، 8 مهر 1399 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

 دکتر محمد چهاردولی

    استادیار مهندسی نفت (معاون دانشکده)
    دانشکده مهندسی نفت و گاز
    تلفن: 04133459493
    پست الکترونیکی: chahardowli@sut.ac.ir
    آدرس: تبریز - شهر جدید سهند پردیس دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی نفت و گاز کد پستی 5133811111
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | pge.edu@sut.ac.ir
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: pge.edu@sut.ac.ir