صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           سه شنبه، 8 مهر 1399 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

 دفتر دانشکده مهندسی نفت وگاز

    دانشکده مهندسی نفت و گاز
    تلفن: 04133444346 صندوق پستی : 1996-51335
    فاکس: 04133444345
    پست الکترونیکی: info.ptm@sut.ac.ir
    پایگاه اینترنتی: fa.pge.sut.ac.ir
    آدرس: تبریز، شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی نفت و گاز
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | pge.edu@sut.ac.ir
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: pge.edu@sut.ac.ir