صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           سه شنبه، 4 آبان 1400 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

دانشگاه صنعتی سهند به عنوان مشاور پژوهشی شرکت نفت فلات قاره در طرح توسعه میدان سروش در حال پیاده سازی اهداف اصلی طرح توسعه میدان دریایی سروش می باشد. هدف اصلی از این طرح "فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه به منظور توسعه فناوری های در قالب IOR/EOR ميدان سروش" می باشد. در این راستا مراحل زیر در حال پیگیری بوده و یا به سرانجام رسیده است:
  • غربالگري كليه روش­هاي ازدياد برداشت
  • اصلاح مدل استاتیک و ساخت مدل دینامیک مخزن
  • مدل­سازي و شبيه ­سازي مخزن بر مبناي نتايج غربالگری
  • طراحي و اجراي پايلوت آزمايشگاهي روش­هاي منتخب ازدياد برداشت و ارتقاء توليد
  • اصلاح مدل شبيه ­ساز مخزن بر مبناي نتايج آزمايشگاهی
  • طراحي و اجراي پايلوت ميداني و پايش نتايج  
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir