صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           سه شنبه، 4 آبان 1400 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

دستاوردهای عمده ای که تا کنون در دانشگاه صنعتی سهند در حوزه طرح توسعه میدان سروش محقق شده است عبارت است از
  • ارزیابی آزمایشها و مطالعات گذشته، انجام آزمایش­های اولیه و غربالگری روش­های ازدیاد برداشت 
  • ایجاد پایگاه داده­ های کامل میدان سروش شامل تمامی داده­ها، گزارش­ها و اطلاعات موجود و کارهای انجام شده قبلی
  • اصلاح مدل استاتیک و ساخت مدل دینامیک مخزن، بررسی سناریوهای تولید و انتخاب بهترین سناریوی ازدیاد برداشت در میدان سروش
  • تعیین نواقص اطلاعاتی، پیشنهاد و انجام تست­های آزمایشگاهی مورد نیاز جهت استفاده در مطالعات و شبيه ­سازي ازدیاد برداشت
  •  گسترش شبکه همکاران طرح توسعه میدان سروش در بعد داخلی و بین المللی به منظور اجرای هرچه بهتر طرح.


       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir