صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           پنج شنبه، 28 شهريور 1398 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

Reza Falahat
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : Petroleum Engineering - Exploration
زمینه های تحقیقاتی : Reservoir Geophysics and Rock Physics, Monitoring of Reservoir Production and Injection, Petroleum Exploration, Reservoir Modelling, Reservoir Geoscience
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: Email: rezafalahat [at] sut.ac.ir
شماره تلفن: T:+98(0)4133459474
شماره فکس: F:+98(0)4133444345
رزومه:

سوابق کاری

- دانشگاه صنعتی سهند تبریز، استادیار دانشکده مهندسی نفت، 1394 تا بحال (تدریس دروس چاه نگاری پیشرفته، ژئوفیزیک مخازن، زمین شناسی تحت الارضی، زمین شناسی نفت و مدل سازی مخازن)

- طرح پژوهشی ازدیاد برداشت میدان نفتی سروش، دانشگاه صنعتی سهند تبریز و شرکت نفت فلات قاره ایران، مسئول بخش اکتشاف نفت و علوم زمین طرح پژوهشی ازدیاد برداشت میدان نفتی سروش ، 1394 تا حال.

- شرکت ERC Equipoise  لندن، انگلستان، ژئوفیزیک دان ارشد، 1391 تا 1394، پروژه های اجرایی مرتبط با اکتشاف و توسعه مخازن هیدروکربنی و توسعه مخازن.

- شرکت نفتی توسعه انرژی نارگان آمیتیس، مشاور ارشد، 1396 تا بحال، مشاوره در پروژه های اکتشاف و توسعه میادین نفتی

- دانشگاه امپریال کالج لندن، انگلستان، استاد راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، 1393 تا 1394 

- دانشگاه هریوت‌وات، ادینبورو، انگلستان، انستیتو مهندسی‌ نفت، گروه ژئوفیزیک مخزن، مدیرگروه و محقق ارشد محاسبه تغییرات فشار و اشباع شدگی مخزن با داده‌های سایزمیک ۴ بعدی، 1389 تا 1391، در این گروه تحقیقات کاربردی و صنعتی در زمینه کاربرد داده های لرزه نگاری 4 بعدی برای پروژه های ازدیاد برداشت مخازن هیدروکربنی انجام شده است. با درخواست اسپانسرهای مالی گروه، روشها و الگوریتهای متعددی ارائه شد که در داده های واقعی مخازن مورد تملک آنها با موفقیت اجرا شدند.

- دانشگاه صنعتی‌ سهند، تبریز، ایران، عضو هیأت علمی‌، 1382 تا 1386، تدریس در دانشکده مهندسی معدن، گروه اکتشاف

تحصیلات دانشگاهی

-دکتری مهندسی‌ نفت – اکتشاف (ژئوفیزیک مخزن) از دانشگاه هریوت‌وات ادینبورو، انگلستان، انستیتو مهندسی نفت، 1387 تا 1391  

انتخاب شده به عنوان یکی از دانشجویان برتر دوره دکتری در سطح دنیا توسط موسسات SEG, EAGE, Thompson/BP در سال 2010-2011 که جایزه سالیانه Thompson/BP به اینجانب اهدا شد.
موضوع دکتری: مانیتورینگ تزریق و برداشت مخازن هیدروکربنی با استفاده از داده‌های سایزمیک ۴ بعدی

-فوق لیسانس مهندسی‌ اکتشاف، دانشگاه صنعتی‌ سهند تبریز، دانشکده مهندسی معدن با رتبه اول، 1380 تا 1382

-لیسانس مهندسی‌ اکتشاف، دانشگاه صنعتی‌ سهند تبریز، ایران، با رتبه اول، 1376 تا 1380

ابداعات

-توسعه یک روش الگوریتم بهینه سازی که زمان انجام وارون سازی لرزه نگاری (Seismic Inversion)  را تا ۹۵ درصد کم می‌کند (Nodal Inversion) . این روش به عنوان الگوریتم وارون سازی در داخل شرکت ERC Equipoise  استفاده میشود (فلاحت و  McQuaid2017).

-توسعه یک روش تازه جهت تخمین اشباع شدگی گاز (بیشترین و باقیمانده) با استفاده از داده‌های سایزمیک۴ بعدی (فلاحت و دیگران ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴(

-توسعه یک روش تازه جهت تخمین تغییرات فشار و اشباع شدگی در مخازن ۳ فازی با استفاده از داده‌های سایزمیک ۴ بعدی (فلاحت و دیگران ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳(

-توسعه یک روش حجمی جهت تخمین حجم گاز تزریق شده به مخازن زیرزمینی با هدف ذخیره سازی گاز در قسمتهای مختلف مخزن با استفاده از داده‌های سایزمیک۴ بعدی (فلاحت و دیگران ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱(

 

حضور در کارگاه های آموزشی حرفه ای

  • Tectonic Controls on Basin Development and Petroleum Systems, John Underhill, September 2015, Nautilus, Edinburgh, UK
  • Seismic Reservoir Characterisation, EBN and GDF SUEZ, November 2014, Utrecht, The Netherlands
  • Time-Lapse Seismic, EAGE, March 2015, Oslo, Norway
  • Hampson-Russell Azimuthal Attributes (ProAZ) Workshop, CGG, November 2014, London, UK
  • A Practical Introduction to Seismic Inversion, John Savage, May 2014, Nautilus, London, UK 
  • Geological Interpretation of Well Logs, Jenny Garnham, March 2014, Nautilus, Aberdeen, UK
  • Seismic and Sequence Stratigraphy for Play Prediction and Basin Analysis, George Bertram, December 2013, Nautilus, Edinburgh, UK
  • An Objective Approach to Seismic Acquisition, Processing and Reprocessing, Rob Hardy, October, 2013, Nautilus, London, UK
  • Reservoir Static modelling and seismic reservoir characterisation, Phillipe Doyen, October 2009, Aberdeen, UK
  • روشهای تدریس، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1383
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                          Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444344 041 | pge.edu@sut.ac.ir
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444344, Email: pge.edu@sut.ac.ir