صفحه اصلی       تماس با ما           سایت دانشگاه
بسم الله الرحمن الرحیم                                           چهارشنبه، 15 آذر 1402 
                                                                                                                       
  ​ Home page       Contact us
   
 
 

 
 
     

Reza Falahat
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : Petroleum Engineering - Exploration
زمینه های تحقیقاتی : Reservoir Geophysics and Rock Physics, Seismic Data Interpretation, 4D Seismic Interpretation, Monitoring of Reservoir Production and Injection, Petroleum Exploration, Reservoir Modelling, Reservoir Geoscience
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: Email: rezafalahat [at] sut.ac.ir
شماره تلفن: T:+98(0)4133459474
شماره فکس: F:+98(0)4133444345
رزومه:

سوابق کاری


- مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه، دانشگاه صنعتی سهند، 1401 تا بحال

- مدیر پروژه مطالعات لرزه نگاری چهاربعدی، پروژه فیمابین شرکت نفت فلات قاره و دانشگاه صنعتی سهند، 1398 تا بحال

- مدیر پروژه مطالعات لرزه نگاری میدان گازی پارس جنوبی (لایه های گازی و نفتی)، پروژه فیمابین شرکت نفت و گاز پارس، شرکت پتروآسماری و دانشگاه صنعتی سهند، 1400 تا بحال 

- مدیر پروژه مطالعات اکتشاف نفت و گاز در شمال غرب کشور،  پروژه فیمابین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه صنعتی سهند، 1398 تا بحال

- دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشیار دانشکده مهندسی نفت، 1394 تا بحال (تدریس دروس تفسیر داده های لرزه ای، مدل سازی استاتیک مخازن، فیزیک سنگ و مانیتورینگ مخازن، چاه نگاری پیشرفته، ژئوفیزیک مخازن، زمین شناسی تحت الارضی)

- مشاور ارشد شرکتهای نفتی در زمینه مطالعات لرزه نگاری، مدل سازی استاتیک، برنامه جامع توسعه میدان های نفت و گاز

- شرکت ERC Equipoise  لندن، انگلستان، ژئوفیزیک دان ارشد، 1391 تا 1394، پروژه های اجرایی مرتبط با اکتشاف و توسعه مخازن هیدروکربنی و توسعه مخازن.

- شرکت نفتی توسعه انرژی نارگان آمیتیس، مدیر سرویسهای زیر سطحی، 1396 تا 1398، 

- دانشگاه امپریال کالج لندن، انگلستان، استاد راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، 1393 تا 1394 

- دانشگاه هریوت‌وات، ادینبورو، انگلستان، انستیتو مهندسی‌ نفت، گروه ژئوفیزیک مخزن، مدیرگروه و محقق ارشد محاسبه تغییرات فشار و اشباع شدگی مخزن با داده‌های سایزمیک ۴ بعدی، 1389 تا 1391، در این گروه تحقیقات کاربردی و صنعتی در زمینه کاربرد داده های لرزه نگاری 4 بعدی برای پروژه های ازدیاد برداشت مخازن هیدروکربنی انجام شده است. 

- دانشگاه صنعتی‌ سهند، تبریز، ایران، عضو هیأت علمی‌، 1382 تا 1386، تدریس در دانشکده مهندسی معدن، گروه اکتشاف

تحصیلات دانشگاهی

-دکتری مهندسی‌ نفت – اکتشاف (ژئوفیزیک مخزن) از دانشگاه هریوت‌وات ادینبورو، انگلستان، انستیتو مهندسی نفت، 1387 تا 1391  

انتخاب شده به عنوان یکی از دانشجویان برتر دوره دکتری در سطح دنیا توسط موسسات SEG, EAGE, Thompson/BP در سال 2010-2011 و برنده جایزه سالیانه Thompson/BP.
موضوع دکتری: مانیتورینگ تزریق و برداشت مخازن هیدروکربنی با استفاده از داده‌های سایزمیک ۴ بعدی

-فوق لیسانس مهندسی‌ اکتشاف، دانشگاه صنعتی‌ سهند تبریز، دانشکده مهندسی معدن با رتبه اول، 1380 تا 1382

-لیسانس مهندسی‌ اکتشاف، دانشگاه صنعتی‌ سهند تبریز، ایران، با رتبه اول، 1376 تا 1380

حضور در کارگاه های آموزشی حرفه ای

  • Tectonic Controls on Basin Development and Petroleum Systems, John Underhill, September 2015, Nautilus, Edinburgh, UK
  • Seismic Reservoir Characterisation, EBN and GDF SUEZ, November 2014, Utrecht, The Netherlands
  • Time-Lapse Seismic, EAGE, March 2015, Oslo, Norway
  • Hampson-Russell Azimuthal Attributes (ProAZ) Workshop, CGG, November 2014, London, UK
  • A Practical Introduction to Seismic Inversion, John Savage, May 2014, Nautilus, London, UK 
  • Geological Interpretation of Well Logs, Jenny Garnham, March 2014, Nautilus, Aberdeen, UK
  • Seismic and Sequence Stratigraphy for Play Prediction and Basin Analysis, George Bertram, December 2013, Nautilus, Edinburgh, UK
  • An Objective Approach to Seismic Acquisition, Processing and Reprocessing, Rob Hardy, October, 2013, Nautilus, London, UK
  • Reservoir Static modelling and seismic reservoir characterisation, Phillipe Doyen, October 2009, Aberdeen, UK
  • روشهای تدریس، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1383


مقالات و ارائه ها 

-        Hassan Bagheri and Reza Falahat, 2021, Fracture permeability estimation utilizing conventional well logs and flow zone indicator, Journal of Petroleum Research

-        MohammadHossein GhojehBeyglou1, Reza Falahat and Enayatollah Ranjineh Khojasteh, 2022, A Geostatistical analysis approach for facies and porosity modeling of a heterogeneous sandstone reservoir to compare four practical stochastic methods, Journal of Applied and Regional Geology (ZDGG)

-        Mehdi Sadeghi, Navid Amini, Reza Falahat, Hamid Sabeti and Nasser Madani, 2021,  Global stochastic seismic inversion using turning bands simulation and co‑simulation, Journal of Acta Geophysica

-        Ahsan Leisi and Reza Falahat, 2021, Investigation of Some Porosity Estimation Methods Using Seismic Data in One of the South Iranian oil fields, Journal of Petroleum Research,

-        Medi sadeghi, Navid Amini, Reza Falahat, Naser Madani and Hamid Sabeti, 2021, 3D Acoustic impedance modeling using turning bands simulation method in an oil field in SW of Iran, Journal of Geophysics

-        Mehdi Sadeghi, Nasser Madani, Reza Falahat, Hamid Sabeti and, Navid Amini, 2021, Hierarchical reservoir lithofacies and acoustic impedance simulation: Application to an oil field in SW of Iran, Journal of Petroleum Science and Engineering

-        Jalini S. and Falahat R., 2020. A Novel Algorithm to Estimate Mineral Elastic Properties and Pore Aspect Ratio in the Carbonate Reservoirs, Journal of Applied Geophysics

-        Dalvand M. and Falahat R., 2020. A New Rock Physics Model to Estimate Shear Velocity Log, Journal of Petroleum Science and Engineering

-        Hamed Amraei and Reza Falahat, 2020. Improved ST-FZI Method for Permeability Estimation to Include the Impact of Porosity Type and Lithology, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology

-        Taghizadeh M., Falahat R. and Tabatabaei-Nejad A., 2019. Geomechanical modeling for CO2 geologic sequestration in Asmari reservoir– South of Iran, Arabian Journal of Geosciences

-        Cheraghsahar E., Falahat R. and Tabatabaei-Nejad A., 2019, Geomechanical impacts of Reservoir Pressure and Temparature changes on the Welbore Stability, Journal of Petroleum Research.

-        Falahat, R., and Farokhnia, F., 2020. Rock physics modelling of the carbonate reservoirs: A log-based algorithm to determine the pore aspect ratio. Journal of Applied Geophysics,

-        Ehsan Cheraghsahar, Reza Falahat and Seyed Alireza Tabatabaei Nezhad, 2020, Geomechanical Effects of Reservoir Pressure Drop and Drilling Fluid Temperature on Wellbore Stability Conditions, Journal of Petroleum Research

-        Shiri S. and Falahat R., 2019, Rock Physics Modelling and 4D Seismic Feasibility Study in one of the Iranian Carbonate Reservoirs, Journal of Applied Geophysics,

-        Shiri S. and Falahat R., 2019, Rock Physics Modelling and 4D Seismic Feasibility Study in one of the Iranian Carbonate Reservoirs, 81st EAGE Conference and Exhibition, London,
UK

-        Mehdi Sadeghi., Navid Amini, Reza Falahat, Hamid Sabeti, Nasser Mandani, 2019, 3D Acoustic Impedance Modeling using Turning Bands Co-Simulation and Linear Multi-Attribute Transform, 81st EAGE Conference and Exhibition, London, UK

-        Falahat R., MacBeth C., and Shams A. 2018, Seismic response to injected gas into reservoir for storage and enhanced oil recovery purposes, Journal of Geophysics, Iran

-        Falahat R., 2018, The reservoir scale gas distribution and its accurate seismic response, 18th conference of Geophysics, Tehran, Iran (Invited Speaker).

-        Haghshenas Sh., Falahat R. and Simjoo M., 2018, Evaluation of Different Rock Physics Models to calculate Dry Rock Modulus in one of the Iranian Southern Oil Reservoirs,18th conference of Geophysics, Tehran, Iran

-        Falahat R., MacBeth C., and Shams A. 2018, A practical 4D seismic attribute to estimate saturation and pressure changes arising from reservoir production and injection, Journal of Petroleum Geomechanics (JPG), Vol 2.

-        Falahat R., McQuaid S., 2017, Nodal Inversion: An Optimisation Algorithm to Reduce the Run Time during the Seismic Inversion, AAPG/SEG International Conference and Exhibition, London, UK

-        Falahat R., MacBeth C., and Shams A. 2017, A practical 4D seismic attribute to estimate saturation and pressure changes arising from reservoir production and injection, Second National Conference on Petroleum Geomechanics, Tehran, Iran (Key Speaker)

-        Falahat R, 2016, Seismic Interpretation: How Quantitative We Can Be?, 17 Conference of Geophysics, Tehran, Iran, (Invited Speaker)

-        Falahat R., Obidegwu D., Shams A. and MacBeth C., 2014, The interpretation of amplitude changes in 4D seismic data arising from gas exsolution and dissolution, Petroleum Geoscience, Vol. 20, No. 3, P. 303-320

-        Falahat R., Shams A. and MacBeth C., 2013, Adaptive scaling for enhanced dynamic interpretation of 4D seismic data, Geophysical prospecting, Vol. 61, No. s1, P: 231-247.

-        Falahat R., Shams A. and MacBeth C., 2013. An interpretation of the 4D seismic response to gas exsolution and dissolution, 75th EAGE Conference and Exhibition, London, UK

-        MacBeth C., Huang Y. and Falahat R., 2013, 4D Seismic Interpretation with Frequently Acquired, Multiple Time-lapsed Surveys, Second EAGE Workshop on Permanent Reservoir Monitoring, 2013, Stavanger, Norway, July 2013

-        Falahat R., Shams A. and MacBeth C., 2011, Towards quantitative evaluation of gas injection using time–lapse seismic, Geophysical prospecting, Volume 59, Issue 2, pages 310–322

-        Falahat R., Shams A. and MacBeth C., 2011, Adaptive engineering-based scaling for enhanced dynamic interpretation of 4D seismic, 73rd EAGE Conference, Vienna, Austria

-        Falahat R., Shams A. and MacBeth C., 2010, Towards quantitative evaluation of gas injection using time–lapse seismic, 72nd EAGE Conference, Barcelona, Spain

-        Mohammadzade M. J. and Falahat R., 2007, Application of ETM satellite images in enhancement of alteration halos and lithological units discrimination in Mianeh-East Azerbayian, Journal of Crystallography and Mineralogy, Iran, No2, 439-459

-        Mohammadzade M. J. and Falahat R., 2005, Analysis and integration of airborne geophysical data and their correlation with ETM image for detecting alteration zones in Mianeh (East Azerbaijan), Journal of Geosciences. GSI Iran Vol: 4 No:58
       
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما                                                                                                                         Home page|Contact us
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی نفت و گاز- صندوق پستی: 1996-51335 | شماره تماس: 33444346 041 | ایمیل :  Officeoilandgas@sut.ac.ir    
Petroleum & Natural Gas Engineering Faculty, Sahand University of Technology, P.O.Box: 51335-1996, Tel:0098 (0) 4133444346, Email: officeoilandgas@sut.ac.ir